For at blive optaget på STX-uddannelsen på Rosborg direkte efter 9. eller 10. klasse, skal du opfylde forudsætningerne for adgang.

Her på Undervisningsministeriets hjemmeside kan du kan læse nærmere om, hvad det er for krav:

Adgangsforudsætninger til uddannelserne til studentereksamen