Studieretninger

Her kan du hurtigt få overblik over de studieretninger, vi udbyder på Rosborg Gymnasium & HF.

Du kan se en videointroduktion til oversigt over vores studieretninger HER

Studieretningen er for dig, der interesserer dig allermest for fysik, men også kemi og matematik. I faget fysik på A-niveau møder du både universets mindste dele og de største – fra elementarpartikler og atomer til stjerner og galakser – og lærer, hvordan de grundlæggende naturkræfter styrer verden. Du vil komme til at arbejde med raketter og moderne rumfart, stjerner, sorte huller og universets udvidelse, fremtidens energiforsyning: bølgeenergi, solceller, vindmøller, brintlagring og fusionsenergi og kvantecomputere og kryptering.

Du vil lave mange spændende eksperimenter i laboratoriet fx med affyring af raketter, 3d-print og afprøvning af vingeprofiler i vindtunnelen. Du vil få en solid indsigt i, hvordan matematik, fysik og kemi spiller en væsentlig rolle i det moderne samfund. Du vil blive dygtig til logik, matematiske argumenter og beviser. Du lærer at designe eksperimenter og at finde nye innovative løsninger.

Studieretningen er for dig, der interesserer dig allermest for kemi, men også fysik og matematik. I undervisningen i kemi på A-niveau lærer du om kemiens rolle i og for verden omkring dig. Du vil komme til at arbejde med fremstilling af medicin, materialeundersøgelser vha. spektroskopi og røntgenstråling, fødevarekemi og bestråling af fødevarer og genteknologi og mikrobiologi.

Du vil lave mange spændende eksperimenter i laboratoriet og besøge danske forskningslaboratorier og virksomheder inden for fx medicinalindustrien. Du vil få en solid indsigt i, hvordan matematik, fysik og kemi spiller en væsentlig rolle i det moderne samfund. Du vil blive dygtig til logik, matematiske argumenter og beviser. Du lærer at designe eksperimenter og at finde nye innovative løsninger.

Studieretningen er for dig, der har en grundlæggende interesse for naturvidenskab. Samspillet mellem fagene i denne studieretning giver en bred viden inden for naturvidenskab og mulighed for i løbet af gymnasietiden at opgradere enten fysik eller kemi til A-niveau. Du vil komme til at arbejde med sundhedsteknologi og kræftbehandling, lyd og lys, farver i naturen og årstidernes vekslen, fremtidens energiforsyning: bølgeenergi, solceller, vindmøller, brintlagring og fusionsenergi og ultralydsscanning og UV-stråling.

Du vil lave mange spændende eksperimenter i laboratoriet. Du vil få en solid indsigt i, hvordan matematik, fysik og kemi spiller en væsentlig rolle i det moderne samfund. Du vil blive dygtig til logik, matematiske argumenter og beviser. Du lærer at designe eksperimenter og at finde nye innovative løsninger. 

I bioteknologien findes løsninger på nogle af de største problemer, der præger vores samfund i dag. Sygdom og fødevaremangel kan i høj grad bekæmpes med metoder fra bioteknologi. Studieretningen er for dig, der gerne vil være med til at løse fremtidens store udfordringer inden for sundhedssektoren og i produktionen.

Her vil du komme til at arbejde med molekylærbiologi og genteknolog, sundhedsteknologi og kræftbehandling og fremstilling af miljø- og klimavenlige energikilder. I bioteknologi og fysik vil undervisningen bygge på eksperimentelt arbejde, som ofte behandles ved hjælp af matematikken. Du vil i løbet af gymnasietiden besøge forskningslaboratorier og biotekvirksomheder.

Du vil også blive dygtig til logik, matematiske argumenter og beviser.

Geovidenskab er for dig, der gerne vil arbejde med konkrete og samfundsrelevante naturvidenskabelige problemstillinger. Hvordan løses klimaudfordringerne? Hvordan udnyttes Jordens ressourcer? Hvad er betingelserne for, at mennesket kan bosætte sig på Mars?

Her vil du komme til at arbejde med jordskælv, vulkaner og pladetektonik, klimaændringer og vejrsystemer, fremtidens energiforsyning og Jordens udvikling og hvordan landskaber dannes. Feltundersøgelser i naturen og forsøg i laboratoriet fylder meget i undervisningen. Rosborg er et rigtigt godt udgangspunkt for feltarbejde i naturen. Vi er tæt på Vejle Å, og landskabet omkring Vejle er et af de flotteste istidslandskaber i Danmark.

Vi tager også længere væk på feltkurser fx til Mols Bjerge, øen Fur i Limfjorden og til København. Du vil også blive dygtig til logik, matematiske argumenter og beviser.

Studieretningen er for dig, der interesserer dig allermest for sundhed og miljø – og hvad det er, der gør os til dem, vi er? I denne studieretning indgår matematik på B-niveau, men du har mulighed for undervejs i forløbet at opgradere til A-niveau. Du vil komme til at arbejde med emner som kroppens biologi og ernæring, genteknologi, sundhed og sygdom og forurening og miljøkemi.

Du vil komme til at lave mange eksperimenter i laboratoriet, og efterfølgende kan de indsamlede data behandles statistisk, og modeller over eventuelle sammenhænge opstilles vha. matematikkens værktøjer.

Denne supersproglige studieretning er for dig, der er vild med sprog og måske gerne vil nøjes med matematik på C-niveau. Globaliseringen har skabt et stigende behov for dygtige sprogfolk, der kan håndtere kommunikation på tværs af landegrænser og sprogbarrierer. Måske tænker du på en videre uddannelse uden for Danmarks grænser?

I denne studieretning får du spansk og engelsk på A-niveau og kan vælge mellem fransk, tysk og latin som det tredje sprog. Fokus er på sprogindlæring samt analyse og fortolkning af litterære og faglige tekster.

Du arbejder med sprogene både skriftligt og mundtligt gennem mange slags litteratur, musik, film og tv. På studierejser til udlandet får du mulighed for at træne sproget i praksis.

Studieretningen er for dig, der er glad for sprog og gerne vil kunne begå dig som verdensborger. Måske tænker du også på en videre uddannelse uden for Danmarks grænser?

I denne studieretning får du engelsk og tysk på A-niveau, og samtidig lærer du at forstå det europæiske samarbejde og det internationale samfund.Du arbejder med sprogene både skriftligt og mundtligt gennem mange slags litteratur, musik, film og tv.

I samfundsfag skal du beskæftige dig med aktuelle politiske, sociale og økonomiske forhold. Det er dermed det naturlige bindeled mellem kulturerne og det fag, der giver dig redskaberne til at fordybe dig i de enkelte landes samfundsforhold.

Studieretningen er for dig, der er glad for sprog og gerne vil kunne begå dig som verdensborger. Måske tænker du også på en videre uddannelse uden for Danmarks grænser?

I denne studieretning får du engelsk og fransk på A-niveau, og samtidig lærer du at forstå det europæiske samarbejde og det internationale samfund.Du arbejder med sprogene både skriftligt og mundtligt gennem mange slags litteratur, musik, film og tv.

I samfundsfag skal du beskæftige dig med aktuelle politiske, sociale og økonomiske forhold. Det er dermed det naturlige bindeled mellem kulturerne og det fag, der giver dig redskaberne til at fordybe dig i de enkelte landes samfundsforhold.

Denne studieretning er for dig, der er interesseret i globaliseringen og international økonomi. Du vil komme til at arbejde med sociologiske studier, økonomiske analyser og modeller suppleret med analyser af samfundsmæssige problemstillinger.

Du vil komme til at arbejde med emner som:

•Velfærd – udfordringer for Danmark, UK og USA

•Ulighed og social arv – hvad betyder det for den enkelte og for samfundet?

•Årsager til lukning og udflytning af danske virksomheder

•Forbrugerundersøgelser, meningsmålinger og statistikker

I samfundsfag fokuseres på aktuelle forhold inden for international politik, sociologi, økonomi og dansk politik. Du lærer at undersøge et emne i dybden gennem interviews og spørgeskemaer.

I matematik lærer du at behandle samfundsmodeller og statistisk materiale.

Denne studieretning er for dig, der er interesseret i globaliseringen og internationale forhold i den engelsksprogede verden. Du vil komme til at arbejde med samfunds-, sprog- og kulturstudier suppleret med analyser af samfundsmæssige problemstillinger.

Du vil komme til at arbejde med emner som:

•Globalisering – er den engelsksprogede verden ved at miste magten?

•Konflikter i verdens brændpunkter – hvem trækker i trådene?

•Kulturmøde og kulturkonflikter – bliver vi mere ens eller mere forskellige?

•Velfærd – udfordringer for Danmark, UK og USA

•Ulighed og social arv – hvad betyder det for den enkelte og for samfundet?

I samfundsfag fokuseres på aktuelle forhold inden for international politik, sociologi, økonomi og dansk politik. Du lærer at undersøge et emne i dybden gennem interviews og spørgeskemaer.

I engelsk skal du udover at lære sproget arbejde med litteratur, kultur- og samfundsforhold i engelsksprogede lande.

Denne studieretning er for dig, der er vild med musik og har lyst til at arbejde sammen med studerende, der ligesom dig interesserer sig for, hvordan vi udtrykker os og kommunikerer med hinanden med både sprog og musik.

I musik kommer du både til at arbejde med praktisk musikudøvelse og med musikteori og -historie. Desuden kommer du til at optræde i forbindelse med forskellige musikarrangementer på og uden for skolen.

I engelsk kommer du til at arbejde med at udvikle din evne til at beherske det engelske sprog mundtligt og skriftligt og med at udvide dit kendskab til de engelsktalende landes litteratur, kultur og samfundsforhold.

Denne studieretning er for dig, der er vild med musik og har lyst til at arbejde sammen med studerende, der ligesom dig interesserer sig for musik og matematik.

I faget musik kommer du både til at arbejde med praktisk musikudøvelse og med musikteori og -historie. Desuden kommer du til at optræde i forbindelse med forskellige musikarrangementer på og uden for skolen.

I matematik kommer du til at arbejde med sammenhænge mellem musik og matematik og med, hvordan matematisk logik og matematiske modeller kan bidrage til at forstå, formulere og behandle problemer inden for mange forskellige fagområder.

 

Fra og med skoleåret 2017/2018 har de gymnasiale uddannelser ændret sig på en række områder. På det almene gymnasium STX er der blevet færre studieretninger end tidligere og et kortere grundforløb. Ud over studieretningsfagene skal man også have en lang række andre fag - hvilke fag det er, varierer fra studieretning til studieretning.

Klik HER for at få et skematisk overblik over STX-studieretningerne her på Rosborg.

 

Mere info

Hvis du har spørgsmål om STX eller HF på Rosborg Gymnasium & HF eller om valg af studieretning, er du altid velkommen til at ringe til os - eller komme forbi og få en snak med vores studievejledere og uddannelsesledere.

Ring på tlf. 75 83 23 22 eller send en mail til rosborg@slet-dette.rosborg-gym.dk.