Her kan du se den aktuelle oversigt over de fag, der undervises i på STX på Rosborg Gymnasium & HF.

Information om mål og indhold for de enkelte fag fremgår i læreplanerne for fagene, som du kan læse her:

STX læreplaner