NATURVIDENSKABELIGE STUDIERETNINGER

På Rosborg Gymnasium & HF kan du vælge forskellige sammensætninger af linjefag, når du vælger den naturvidenskabelige linje, som du kan se på fanebladene herunder.

Studieretningen er for dig, der interesserer dig allermest for fysik, men også kemi og matematik. I faget fysik på A-niveau møder du både universets mindste dele og de største – fra elementarpartikler og atomer til stjerner og galakser – og lærer, hvordan de grundlæggende naturkræfter styrer verden. Du vil komme til at arbejde med raketter og moderne rumfart, stjerner, sorte huller og universets udvidelse,fremtidens energiforsyning: bølgeenergi, solceller, vindmøller, brintlagring og fusionsenergi og kvantecomputere og kryptering.

Du vil lave mange spændende eksperimenter i laboratoriet fx med affyring af raketter, 3d-print og afprøvning af vingeprofiler i vindtunnelen. Du vil få en solid indsigt i, hvordan matematik, fysik og kemi spiller en væsentlig rolle i det moderne samfund. Du vil blive dygtig til logik, matematiske argumenter og beviser. Du lærer at designe eksperimenter og at finde nye innovative løsninger.

Studieretningen er for dig, der interesserer dig allermest for kemi, men også fysik og matematik. I undervisningen i kemi på A-niveau lærer du om kemiens rolle i og for verden omkring dig. Du vil komme til at arbejde med fremstilling af medicin, materialeundersøgelser vha. spektroskopi og røntgenstråling, fødevarekemi og bestråling af fødevarer og genteknologi og mikrobiologi.

Du vil lave mange spændende eksperimenter i laboratoriet og besøge danske forskningslaboratorier og virksomheder indenfor fx medicinalindustrien. Du vil få en solid indsigt i, hvordan matematik, fysik og kemi spiller en væsentlig rolle i det moderne samfund. Du vil blive dygtig til logik, matematiske argumenter og beviser. Du lærer at designe eksperimenter og at finde nye innovative løsninger.

Studieretningen er for dig, der har en grundlæggende interesse for naturvidenskab. Samspillet mellem fagene i denne studieretning giver en bred viden inden for naturvidenskab og mulighed for i løbet af gymnasietiden at opgradere enten fysik eller kemi til A-niveau. Du vil komme til at arbejde med sundhedsteknologi og kræftbehandling, lyd og lys, farver i naturen og årstidernes vekslen, fremtidens energiforsyning: bølgeenergi, solceller, vindmøller, brintlagring og fusionsenergi og ultralydsscanning og UV-stråling.

Du vil lave mange spændende eksperimenter i laboratoriet. Du vil få en solid indsigt i, hvordan matematik, fysik og kemi spiller en væsentlig rolle i det moderne samfund. Du vil blive dygtig til logik, matematiske argumenter og beviser. Du lærer at designe eksperimenter og at finde nye innovative løsninger. 

I bioteknologien findes løsninger på nogle af de største problemer, der præger vores samfund i dag. Sygdom og fødevaremangel kan i høj grad bekæmpes med metoder fra bioteknologi. Studieretningen er for dig, der gerne vil være med til at løse fremtidens store udfordringer inden for sundhedssektoren og i produktionen.

Her vil du komme til at arbejde med molekylærbiologi og genteknolog, sundhedsteknologi og kræftbehandling og fremstilling af miljø- og klimavenlige energikilder. I bioteknologi og fysik vil undervisningen bygge på eksperimentelt arbejde, som ofte behandles ved hjælp af matematikken. Du vil i løbet af gymnasietiden besøge forskningslaboratorier og biotekvirksomheder. Du vil også blive dygtig til logik, matematiske argumenter og beviser.

Geovidenskab er for dig, der gerne vil arbejde med konkrete og samfundsrelevante naturvidenskabelige problemstillinger. Hvordan løses klimaudfordringerne? Hvordan udnyttes Jordens ressourcer? Hvad er betingelserne for, at mennesket kan bosætte sig på Mars?

Her vil du komme til at arbejde med jordskælv, vulkaner og pladetektonik, klimaændringer og vejrsystemer, fremtidens energiforsyning og Jordens udvikling og hvordan landskaber dannes. Feltundersøgelser i naturen og forsøg i laboratoriet fylder meget i undervisningen. Rosborg er et rigtigt godt udgangspunkt for feltarbejde i naturen. Vi er tæt på Vejle Å, og landskabet omkring Vejle er et af de flotteste istidslandskaber i Danmark. Vi tager også længere væk på feltkurser fx til Mols Bjerge, øen Fur i Limfjorden og til København. Du vil også blive dygtig til logik, matematiske argumenter og beviser.

 

Studieretningen er for dig, der interesserer dig allermest for sundhed og miljø – og hvad det er, der gør os til dem, vi er? I denne studieretning indgår matematik på B-niveau, men du har mulighed for undervejs i forløbet at opgradere til A-niveau. Du vil komme til at arbejde med emner som kroppens biologi og ernæring, genteknologi, sundhed og sygdom og forurening og miljøkemi.

Du vil komme til at lave mange eksperimenter i laboratoriet, og efterfølgende kan de indsamlede data behandles statistisk, og modeller over eventuelle sammenhænge opstilles vha. matematikkens værktøjer.

Klik på billedet for at åbne det som pdf i et nyt vindue.