Cambridge Certificate

Cambridge Certificate - til dig, der simpelthen ikke kan få engelsk nok!

Fra september 2004 kan Rosborg tilbyde særligt interesserede elever og kursister mulighed for at udvide deres engelskkundskaber med henblik på studie- og karriereophold i den engelsktalende verden.

Cambridge Certificate er en internationalt anerkendt eksamen for alle, der ikke har engelsk som deres første sprog. Certifikatet giver adgangsmuligheder til over 3000 universiteter og højere læreanstalter i den engelsksprogede verden, foruden fordele i kampen om attraktive udenlandske arbejdspladser.
Indholdsmæssigt fokuserer Cambridge Certificate på en udvidet kommunikationsevne og sproglig kompetence. Kurset er således bredt sprogligt orienteret.

Niveaumæssigt er Cambridge Certificate af en sværhedsgrad, der svarer til 3g, men af praktiske grunde skal danske elever og kursister tage eksamen i slutningen af 2g.

Undervisningen er gratis og ligger uden for det normale skema. Materialer og tilmelding til eksamen er derimod den studerendes eget ansvar og udgør en udgift på ca. 2000,-. 

Folk uden for skolen kan deltage i undervisningen mod et vederlag.

Vil du vide mere, kan du klikke på dette link - her informeres om Cambrige ESOL, CAE-level, der er det niveau, der vil blive tilbudt på Rosborg. Endvidere kan du kontakte Jacob Lönneker

Goethe Zertifikat B2

Som et af ganske få gymnasier i Danmark tilbyder Rosborg sine elever mulighed for at tage et internationalt sprogcertifikat i tysk.


Goethe Zertifikat B2 er for særligt tyskinteresserede elever, der ønsker at udvide deres tyskkundskaber med henblik på studieophold og jobs i den tysksprogede del af Europa.

Man kan tage certifikatet på et hvilket som helst klassetrin i gymnasiet/HF. Undervisningen foregår på skolen på onsdage fra 13.45-15.00, og omfatter ca. 25 gange i løbet af skoleåret. Derefter kan man tilmelde sig prøven, som finder sted i Århus. Undervisningen er gratis, men der skal betales for prøven. Prisen for at gå til prøven er 1.100,- kr.

Kurset er udelukkende af sproglig og kommunikativ art. Man bliver trænet i at forstå tyske tekster, som man læser eller lytter til. Man laver skriftlige øvelser, og endelig skal man vise, at man kan føre en samtale om dagligdags emner.


Yderligere oplysninger kan fås HER eller ved henvendelse til skolens tysklærere.

DELF - Diplôme d'études en langue française

Talentarbejdet i fransk er målrettet de officielle DELF-prøver (Diplômes d'études en langue française), og den ekstra undervisning har således som omdrejningspunkt at gøre de tilmeldte elever klar til dem. På Rosborg har vi siden 2014 udbudt tre niveauer A1, A2 og B1. Prøverne finder sted hvert år i april-maj måned og tester meget konkrete sproglige kompetencer, både mundtligt og skriftligt.

Består man eksamen, modtager man, for resten af livet, et bevis - det internationalt anerkendte DELF-diplom, som udstedes af den franske stat.

Denne eksamen er et solidt udgangspunkt for at arbejde med sproget fransk i den videre uddannelse og det senere arbejdsliv.

Det koster kr. 200 at melde sig til eksamen.

Folk uden for skolen kan deltage i undervisningen mod et vederlag.

Kontaktpersoner: Anne Gydemark (GY@slet-dette.rosborg-gym.dk) og Kirsten Giselsson (GI@slet-dette.rosborg-gym.dk)  

Rosborg, august 2016

DELE - Diploma de Español como Lengua Extranjera

Som noget nyt tilbyder Rosborg Gymnasium & HF nu et diplom i spansk som fremmedsprog (DELE - Diploma de Español como Lengua Extranjera). Det er et officielt sprogcertifikat udstedt af Instituto Cervantes på vegne af det spanske ministerium for uddannelse og videnskab. Diplomet er udarbejdet med udgangspunkt i EU's direktiv om sprog, og det kan her på Rosborg Gymnasium & HF opnås på niveauerne B1 og B2.

Hvad kan diplomet bruges til? 

Diplomet er internationalt anerkendt og velanset på uddannelsesinstitutioner og i erhvervslivet i den spansktalende verden. Det henvender sig til alle, der gerne vil studere i eller arbejde i eller med et spansktalende land, men også til dem, der i det hele taget gerne vil forbedre deres mundtlige og skriftlige sprogfærdighed i spansk.

For at få diplomet skal man bestå en eksamen. 

De interesserede vil kunne gå direkte op til eksamen eller følge de forberedende kurser inden eksamen her på Rosborg Gymnasium & HF. Undervisningen er gratis for elever på Rosborg, men der betales for eksamen og materialer i alt ca. 2000,- kr.

Folk uden for skolen kan deltage i undervisningen mod et vederlag.

Yderligere oplysninger om spanskcertifikatet DELE fås HER og ved henvendelse til skolens spansklærere.