ELEVER PÅ STX

De første eksamener på STX afholdes i oktober som afslutning på grundforløbet - gælder kun elever der er startet på uddannelsen fra august 2017.

Mundtlige eksamener afholdes i sommerterminen (maj-juni) efter 1g, 2g, 3g. Desuden afholdes evt. sygeeksamen i august.

Dertil kommer afholdelse af terminsprøver og øvrige interne prøver. Hvert år skal elever i 1.g og 2.g til årsprøve i et eller flere fag.

 

Antal eksamener på STX for elever der er begyndt deres gymnasiale uddannelse før 1. august 2017:

I løbet af gymnasietiden skal man til mindst 9 eksamener incl. det obligatoriske studieretningsprojekt (SRP) og AT-eksamen. For hvert ekstra A-niveaufag øges antallet af prøver med et tilsvarende antal prøver.

Mindst 3 eksamener skal være skriftlige og mindst 3 skal være mundtlige.

De kan ikke komme til eksamen i idræt på C-niveau, men får en medtællende årskarakter.

Elever der er startet på uddannelsen før august 2017 skriver studieretningsprojekt (SRP) i december i 3g, og i februar-marts i 3g skriver de synopsis i Almen Studieforberedelse (AT).

 

Antal eksamener på STX for elever der er begyndt deres gymnasiale uddannelse i august 2017 eller derefter:

I løbet af gymnasietiden skal man til mindst 10 eksamener incl. det obligatoriske studieretningsprojekt (SRP) og prøve i skriftlig dansk på A-niveau. For hvert ekstra A-niveaufag øges antallet af prøver med et tilsvarende antal prøver.

Mindst 3 eksamener skal være skriftlige og mindst 3 skal være mundtlige.

Eleverne skriver studieretningsprojekt i 3g. Nærmere info om tidspunkt for skriveperioden følger senere.

 

ELEVER PÅ HF

Den første eksamen på HF afholdes i januar måned. Det er en eksamen i enten idræt C eller i det kunstneriske fag C, eleven har haft i efterårssemesteret.

Mundtlige eksamener afholdes i sommerterminen (maj-juni) efter 1hf og 2hf. Desuden afholdes evt. sygeeksamen i august.

Dertil kommer afholdelse af terminsprøver og øvrige interne prøver.

HF-elever der er startet på uddannelsen før august 2017 skriver større skriftlig opgave (SSO) i december i 2hf.

HF-elever der er startet på uddannelsen i august 2017 eller derefter skriver større skriftlig opgave (SSO) i 2.hf. Nærmere info om tidspunkt for skriveperioden følger senere.

 

Antal eksamener på HF

På HF skal man til eksamen i alle fag.

HF-elever der er startet på uddannelsen før august 2017 skal dog ikke til eksamen i idræt på C-niveau.

TJEK LECTIO
Eksamensplanen offentliggøres i Lectio, hvor du på din forside kan se, hvornår du skal til eksamen. Du har pligt til at logge ind og orientere dig på Lectio, så du ved, hvor og hvornår din eksamen foregår. Dette er den eneste information, du får om din eksamensplan, og det er dit eget ansvar at møde rettidigt frem efter denne plan.

Gennem hele eksamensperioden kan der forekomme ændringer i eksamenstidspunkter. Sker der ændringer i eksamensplanen vil det fremgå i Lectio, så hold løbende øje med oplysningerne her.

Ved skriftlig eksamen skal du sidde på din plads og være klar i eksamenslokalet senest 15 minutter før eksamen går i gang.

Ved mundtlig eksamen skal du også møde frem i god tid - dvs. senest en eksamination før du skal op.

 

RING VED SYGDOM ELLER FORSINKELSE
Hvis du bliver syg, skal du henvende dit til skolens kontor senest 15 minutter før din eksamen går i gang.  
Hvis du kommer for sent, skal du henvende dig på kontoret,  hvor den eksamensansvarlige vil afgøre, om du kan få lov til at aflægge eksamen. Du må ikke gå ind i eksamenslokalet uden denne tilladelse. Hvis du får lov til at aflægge den pågældende eksamen, har du mistet den tid, du er kommet for sent.

VIS HENSYN 

Når du opholder dig på skolen skal du vise hensyn. Vi har to hovedregler i eksamensperioden:

1) Foran eksamenslokalerne må der kun opholde sig to elever: den der venter på karakter og den, der venter på at trække spørgsmål / blive eksamineret.

2) De sidste 3 eksamensdage, hvor I bliver færdige med eksamen: Her må der kun opholde sig eksaminander foran eksamenslokalerne. Familie, venner m.m. skal altså opholde sig i fællesområdet eller kantinen. Her kan I så forenes, når eksamen er overstået, og fejre begivenheden.

MOBILTELEFONEN SKAL SLUKKES OG AFLEVERES

Du må ikke kommunikere med omverdenen hverken i forberedelsen eller under eksaminationen. Derfor skal mobiltelefon slukkes og afleveres ved indgangen, inden en prøve starter.

Brug af mobilt bredbånd, ad-hoc netværk, telefon mv. betragtes som snyd.

 

 

 

Klik på dette link for at læse "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser".