HERE WE ARE: Vestre Engvej 61 · 7100 Vejle · Tlf. 7583 2322 · Kontortid 7.30-15.30 · rosborg@rosborg-gym.dk


Prøve- og eksamensperiode og prøvetidspunkter

Eksamen afholdes i sommerterminen (maj-juni) efter 1g, 2g, 3g og efter 1hf og 2hf. Desuden afholdes evt. sygeeksamen i august.

Der skrives eksamensopgaver i december i 3g (SRP) og i 2hf (SSO) og i februar-april 3g (AT).

Eksamener antal

I løbet af gymnasietiden skal man til mindst 9 eksaminer incl. det obligatoriske studieretningsprojekt (SRP) og AT-eksamen 

Studentereksamen kan omfatte prøver i alle fag, undtagen idræt på C-niveau. Mindst 3 eksaminer skal være skriftlige og mindst 3 skal være mundtlige.

Hvert år skal elever i 1.g og 2.g også til årsprøve i et eller flere fag.

Som HF-studerende skal man til eksamen i alle fag bortset fra idræt på C-niveau.

*For hvert ekstra A-niveaufag øges antallet af prøver med én.

Retningslinjer for eksamen

TJEK LECTIO
Eksamensplanen offentliggøres i Lectio, hvor du på din forside kan se, hvornår du skal til eksamen. Du har pligt til at logge ind og orientere dig på Lectio, så du ved, hvor og hvornår din eksamen foregår. Dette er den eneste information, du får om din eksamensplan, og det er dit eget ansvar at møde rettidigt frem efter denne plan.

Gennem hele eksamensperioden kan der forekomme ændringer i eksamenstidspunkter. Sker der ændringer i eksamensplanen vil det fremgå i Lectio, så hold løbende øje med oplysningerne her.

Ved skriftlig eksamen skal du sidde på din plads og være klar i eksamenslokalet senest 15 minutter før eksamen går i gang.

Ved mundtlig eksamen skal du også møde frem i god tid - dvs. senest en eksamination før du skal op.

RING VED SYGDOM ELLER FORSINKELSE
Hvis du bliver syg, skal du henvende dit til skolens kontor senest 15 minutter før din eksamen går i gang.  
Hvis du kommer for sent, skal du henvende dig på kontoret,  hvor den eksamensansvarlige vil afgøre, om du kan få lov til at aflægge eksamen. Du må ikke gå ind i eksamenslokalet uden denne tilladelse. Hvis du får lov til at aflægge den pågældende eksamen, har du mistet den tid, du er kommet for sent.

VIS HENSYN 
Når du opholder dig på skolen skal du vise hensyn. Vi har to hovedregler i eksamensperioden:

1) Foran eksamenslokalerne må der kun opholde sig to elever: den der venter på karakter og den, der venter på at trække spørgsmål / blive eksamineret.

2) De sidste 3 eksamensdage, hvor I bliver færdige med eksamen: Her må der kun opholde sig eksaminander foran eksamenslokalerne. Familie, venner m.m. skal altså opholde sig i fællesområdet eller kantinen. Her kan I så forenes, når eksamen er overstået, og fejre begivenheden.

Eksamensregler

Klik på dette link for at læse "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser".

Klik på dette link for at se prøvekalender og oversigt over tilladte hjælpemidler ved eksamen.

MOBILTELEFONEN SKAL SLUKKES OG AFLEVERES

 

Du må ikke kommunikere med omverdenen hverken i forberedelsen eller under eksaminationen. Derfor skal mobiltelefon slukkes og afleveres ved indgangen, inden en prøve starter.

 

Brug af mobilt bredbånd, ad-hoc netværk, telefon mv betragtes som snyd

WEB & FILM: MARGINAL.DK