HERE WE ARE: Vestre Engvej 61 · 7100 Vejle · Tlf. 7583 2322 · Kontortid 7.30-15.30 · rosborg@rosborg-gym.dk


Goethe Zertifikat B2

Som et af ganske få gymnasier i Danmark tilbyder Rosborg sine elever mulighed for at tage et internationalt sprogcertifikat i tysk.

Goethe Zertifikat B2 er for særligt tyskinteresserede elever, der ønsker at udvide deres tyskkundskaber med henblik på studieophold og jobs i den tysksprogede del af Europa.

Man kan tage certifikatet på et hvilket som helst klassetrin i gymnasiet/HF. Undervisningen foregår på skolen på onsdage fra 13.45-15.00, og omfatter ca. 25 gange i løbet af skoleåret. Derefter kan man tilmelde sig prøven, som finder sted i Århus. Undervisningen er gratis, men der skal betales for prøven. Prisen for at gå til prøven er 1.100,- kr.

Kurset er udelukkende af sproglig og kommunikativ art. Man bliver trænet i at forstå tyske tekster, som man læser eller lytter til. Man laver skriftlige øvelser, og endelig skal man vise, at man kan føre en samtale om dagligdags emner.


Yderligere oplysninger kan fås HER eller ved henvendelse til skolens tysklærere.

WEB & FILM: MARGINAL.DK