Velkommen som censor ved de skriftlige og mundtlige eksamener på Rosborg Gymnasium & HF.

SKRIFTLIGE CENSORER VED SRP OG SSO 2017-18

Eleverne på Rosborg Gymnasium & HF afleverer i år deres opgaver i Netprøver.dk , hvor du som censor skal tilgå dem. Opgaverne vil blive tilgængelige for censorer efter onsdag den 20. december 2017.

For god ordens skyld gør vi opmærksom på, at kontakten mellem censor og vejleder etableres på censors initiativ, og du bedes rette henvendelse til vejlederen senest mandag den 8. januar 2018 for at aftale nærmere vedr. censur. Vi har fremsendt nærmere info til dig på mail om, hvornår censuren skal være afsluttet.

 

CENSORER VED MUNDTLIG EKSAMEN JANUAR 2018

Du finder det enkelte holds undervisningsbeskrivelse på Lectio: https://www.lectio.dk/lectio/204/default.aspx

Vælg holdet, du vil se studieplanen for, og klik på studieplan. Herfra kan du klikke dig videre ind på holdets undervisningsbeskrivelse.

På holdets skema kan du se eksaminationsplanen. Der kan evt. forekomme justeringer før ekamensdagen, og de vil i så fald fremgå i skemaet.

 

TRAFIK & PARKERING

Da der ofte er tæt morgentrafik på motorvejene omkring Vejle og i Vejle midtby, gør vi opmærksom på, at dette kan medføre forsinkelser, hvis man kører i bil til Rosborg.

 Ved ankomst til Rosborg fremgår det, af skiltningen på P-pladsen, at der er parkeringsrestriktioner. Vær obs på at parkere på Rosborgs P-pladser og få din bil registreret i vores system. Du kan evt. kontakte skolens kontor dagen før på tlf. 75832322 og få udstedt en elektronisk p-billet, eller du kan også få en p-billet udleveret, når du ankommer.

Her finder du Rosborgs p-pladser.

Cirkuspladsen kan man holde ubegrænset på.

Skolen byder på formiddagskaffe og frokost 

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker yderligere oplysninger.