CENSORER VED EKSAMEN sommeren 2019

Velkommen som censor ved de skriftlige og mundtlige eksamener på Rosborg Gymnasium & HF. 

De skriftlige eksamensbesvarelser finder I på Netprøver.dk - i fag med delprøver uden hjælpemidler, fremsendes denne som anbefalet post til 1. censor.

Censorer ved de mundtlige eksamener finder AT- synopser under opgaver/eksamen, hvis de kommer fra Lectio-skoler. Øvrige får tilsendt synopserne i zip-fil.

Du finder det enkelte holds undervisningsbeskrivelse på Lectio: https://www.lectio.dk/lectio/204/default.aspx   

Vælg undervisningsbeskrivelser og vælg derefter holdet, du vil se undervisningsbeskrivelsen for.

 

TRAFIK & PARKERING

Da der ofte er tæt morgentrafik på motorvejene omkring Vejle og i Vejle midtby, gør vi opmærksom på, at dette kan medføre forsinkelser, hvis man kører i bil til Rosborg.

Ved ankomst til Rosborg fremgår det, af skiltningen på P-pladsen, at der er parkeringsrestriktioner. Disse er i eksamensperioden ophævet fra og med den 3. juni 2019.

Her finder du Rosborgs p-pladser.

Cirkuspladsen kan man holde ubegrænset på.

Skolen byder på formiddagskaffe og frokost 

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

SKRIFTLIGE CENSORER VED SRP 2018-19

Eleverne på Rosborg Gymnasium & HF afleverer deres opgaver i Netprøver.dk , hvor du som censor skal tilgå dem. Opgaverne vil blive tilgængelige for censorer i løbet af torsdag den 20. december 2018.

For god ordens skyld gør vi opmærksom på, at kontakten mellem censor og vejleder etableres på censors initiativ, og du bedes rette henvendelse til vejlederen senest mandag den 7. januar 2019 for at aftale nærmere vedr. censur.

Karakteren skal indtastes i Netprøver.dk af både censor og vejleder. Skolen fremsender derfor ikke karakterlister på papir.

Vi har fremsendt nærmere info til dig på mail om, hvornår censuren skal være afsluttet.

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker yderligere oplysninger.