Velkommen som censor ved de skriftlige og mundtlige eksamener på Rosborg Gymnasium & HF.

 

SKRIFTLIGE CENSORER VED SRP OG SSO 2017-18

Eleverne på Rosborg Gymnasium & HF afleverer i år deres opgaver i Netprøver.dk , hvor du som censor skal tilgå dem. Opgaverne vil blive tilgængelige for censorer efter onsdag den 20. december 2017.

For god ordens skyld gør vi opmærksom på, at kontakten mellem censor og vejleder etableres på censors initiativ, og du bedes rette henvendelse til vejlederen senest mandag den 8. januar 2018 for at aftale nærmere vedr. censur.

Vi har fremsendt nærmere info til dig på mail om, hvornår censuren skal være afsluttet.

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker yderligere oplysninger.