SKRIFTLIGE CENSORER VED SRP 2018-19

Eleverne på Rosborg Gymnasium & HF afleverer deres opgaver i Netprøver.dk , hvor du som censor skal tilgå dem. Opgaverne vil blive tilgængelige for censorer i løbet af torsdag den 20. december 2018.

For god ordens skyld gør vi opmærksom på, at kontakten mellem censor og vejleder etableres på censors initiativ, og du bedes rette henvendelse til vejlederen senest mandag den 7. januar 2019 for at aftale nærmere vedr. censur.

Karakteren skal indtastes i Netprøver.dk af både censor og vejleder. Skolen fremsender derfor ikke karakterlister på papir.

Vi har fremsendt nærmere info til dig på mail om, hvornår censuren skal være afsluttet.

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker yderligere oplysninger.