Rosborg Gymnasium & HF tilbyder uden for den almindelige undervisning mulighed for, at man kan følge undervisning, der fører frem til eksamen i internationalt anerkendte sprogcertifikater. Det gælder undervisning i engelsk, der kan afsluttes med Cambridge Certificate, undervisning i tysk, hvor man kan tage Goethe Zertifikat, samt fra 2014 undervisning i fransk målrettet de officielle DELF-prøver, Diplômes d'études en langue française, og undervisning i spansk der er målrettet sprogcertifikatet DELE - Diploma de Español como Lengua Extranjera. 

I modsætning til den almindelige undervisning er der ingen lektier til timerne. Der er heller ikke mødepligt. På grund af, at indholdet i undervisningen i sprogcertifikaterne er væsentlig anderledes end i den almindelige sprogundervisning, er det vigtigt, at man følger store dele af undervisningen. Den skal nemlig træne i de elementer, man bliver prøvet i til den endelige eksamen. Denne afholdes i løbet af foråret eller i forsommeren.

Med et internationalt anerkendt certifikatet i hånden er man godt stillet, hvis man f.eks. ønsker at tage et studieophold eller job i udlandet eller blot ønsker at have ekstra gode kort på hånden i sit fremtidige karriereforløb i jobs, hvor særlige sprogkundskaber er krævet.

Undervisningen er tilrettelagt som ekstra undervisning om eftermiddagen, onsdag eftermiddage sammen med Rosborgs øvrige frivillige aktiviteter. For elever på skolen er undervisningen gratis, men man skal selv betale for materialer og prøve. 

Kursister uden for skolen kan mod betaling deltage i undervisningen på hold med ledige pladser.